Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mghoahong@edu.viettel.vn